Tillgänglighetsredogörelse

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för denna webbplats. Här beskriver vi vilka brister webbplatsen har i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Om du upptäcker brister, meddela oss så att vi får veta att de finns.

Vi strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett förutsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur webbplatser i offentlig sektor bör arbetas med. Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen helt ska uppfylla lagkraven.

Kända tillgänglighetsproblem

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet) på följande delar av webbplatsen:

Dokument

Det finns dokument i formaten Word och PDF på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Dessa kommer att göras tillgängliga i samband med uppdatering eller vid behov.

Bilder och grafik

Vissa bilder och grafiska element kan sakna eller innehålla felaktiga textalternativ. I samband med att sidor uppdateras kommer vi att gå igenom bilder och grafik och säkerställa att textalternativen är korrekta.

Navigation

Det förekommer ologisk struktur på vissa delar av webbplatsen vilket kan försvåra navigering såväl med eller utan hjälpmedel. Vissa länkar är otydliga.

Färgkontrast

Vissa färgkontraster på webbplatsen är inte optimala. Detta kommer att ses över när vi uppdaterar vår grafiska profil.

Översättning och uppläsning

Det saknas idag hjälpfunktioner för att bland annat översätta texter till annat språk och få sidan uppläst. Detta kommer vi att se över när webbplatsen uppdateras respektive när vi sett över vår licens för hjälfunktionen.

 

Så har vi testat tillgängligheten

Vi gör granskningar av webbplatsen löpande, manuellt enligt självskattningstestet webbriktlinjer.se.

Kontakta oss

Behöver du information som du inte kan ta del av på vår webbplats på grund av att det inte är tillgängligt för dig? Hittar du andra brister än de vi listat ovan? Meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

E-post till Kommunalförbundet Itsam: kommunalforbundet@itsam.se

Tillsyn av tillgängligheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten.

Länk till Diggs anmälningsfunktion: https://www.digg.se/tdosanmalan

Senast uppdaterad: 9 januari 2024