Vilka är vi?

Kommunalförbundet Itsam ansvarar för den kommunala IT-verksamheten i de fem medlemskommunerna Boxholm, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög. Vi är cirka 40 medarbetare som bland annat arbetar med service och support av IT-utrustning samt drift inom områdena system, nät och telefoni.

Vårt uppdrag handlar om att tillmötesgå medlemskommunernas behov av IT-tjänster och leverera dessa på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi arbetar tillsammans för att möta samhällets krav på ökad tillgänglighet. Genom ett kommunikativt förhållningssätt stödjer vi de kommunala verksamheterna i deras övergång till e-förvaltning. För att möta dessa krav och förväntningar bedriver vi ett processtyrt utvecklingsarbete.

IT-verksamheten

Kommunalförbundet Itsam ska till medlemskommunerna svara för IT-verksamheten, innefattande bland annat:

- nätdrift
- service och support
- driftansvar telefonnät
- kompetensutveckling av personal
- driva utvecklingsprojekt
- ansvara för systeminvesteringar inom IT

Itsam har dessutom möjligheten att träffa avtal med externa uppdragsgivare för att sälja tjänster inom sina kompetensområden.