Styrdokument

Kommunalförbundet Itsam har tre övergripande styrdokument som reglerar förhållandet mellan medlemskommunerna och förbundet samt utgör den juridiska grunden för kommunalförbundet.

Förbundsordningen Pdf, 668.3 kB. beskriver ändamålet med Itsam och utgör den juridiska grunden för kommunalförbundet.

Direktionens reglemente Pdf, 11.5 kB. beskriver hur direktionen ska arbeta.

Itsam-avtalet Pdf, 5.7 MB. ska ses som ett komplement till förbundsordning och reglemente och beskriver förhållandet mellan Itsam och dess medlemskommuner.