Kontaktuppgifter

Kommunalförbundet Itsam
Teknikringen 9
583 30 Linköping

Tel: 010-16 197 00 (växel)
Fax: 010-16 197 99

E-post: kommunalforbundet@itsam.se
Organisationsnummer: 222000-2584
Bankgironummer: 362-7288

För utlämning av allmän handling:
E-post: kommunalforbundet@itsam.se

Fakturaadress:
Kommunalförbundet Itsam
Fack 760124
R 067
106 37 Stockholm
(Ange alltid referensnummer ZA85 samt produktkod, exempelvis ZA85916.)

Gällande leverantörsfakturor ska det alltid anges referensnummer ZA85 samt den produktkod ni blivit tilldelad. Om ni saknar produktkod är ni välkomna att kontakta servicedesk: 010-16 197 77.

För att kunna skicka elektronisk faktura till oss, fyll i denna blankett. Pdf, 1.9 MB.

Kommunalförbundet Itsam tillämpar 30 dagars kredittid.