Kommunalförbundet ITSAM ansvarar för den kommunala IT-verksamheten i de sex medlemskommunerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög. Vi är cirka 50 anställda i dagsläget.

Vårt uppdrag handlar om att tillmötesgå medlemskommunernas behov av IT-tjänster och leverera dessa på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi arbetar tillsammans för att möta samhällets krav på ökad tillgänglighet. Genom ett kommunikativt förhållningssätt stödjer vi de kommunala verksamheterna i deras övergång till e-förvaltning. För att möta dessa krav och förväntningar bedriver vi ett processtyrt utvecklingsarbete.

Vår kompetens är efterfrågad och vi vill vara snabba när det gäller att tillämpa ny teknologi på ett för våra användare så kostnadseffektivt sätt som möjligt.


Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584