Användarundersökning

Varje år genomför Itsam en användarundersökning om hur servicen upplevs vid kontakt med vår servicedesk.

Användarenkät servicedesk 2023

Vid undersökningen 2023 svarade 636 personer. Användarenkät 2023. Pdf, 439.5 kB.

Användarenkät servicedesk 2022

Vid undersökningen 2022 svarade 624 personer. Användarenkät 2022. Pdf, 483.1 kB.

Användarenkät servicedesk 2021

Vid undersökningen 2021 svarade 628 personer. Användarenkät 2021. Pdf, 397.4 kB.