Vår verksamhet

Kommunalförbundet Itsam bildades den 1 januari 2009. Namnet Itsam är sprunget ur tanken att IT är en god SAMverkansmöjlighet för kommunal verksamhet. Kommunalförbundet styrs av en direktion bestående av politiker som representerar medlemskommunerna – Boxholm, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög.

Itsam arbetar med support och drift av IT-funktionen inom medlemskommunerna, samt utveckling av kommunernas verksamheter genom användande av olika verksamhetssystem.