Direktionen

Kommunalförbundet Itsam leds av en direktion bestående av politiker som representerar delägarna - kommunerna. Direktionen består av 5 ledamöter och
5 ersättare. Direktionen är förbundets ledning och revisionen utför kontroller av förbundets verksamhet.

Direktionens ordförande
Jonas Andersson, Ödeshögs kommun

Direktionens vice ordförande
Thomas Lidberg, Åtvidabergs kommun

Direktionens arbete omfattar beslut för Itsams verksamhet samt utveckling av kommunernas verksamhetssystem genom samverkan i Itsam.

Direktionen ska varje år fastställa budget för förbundet utifrån de ersättningar från medlemmarna som överenskommits. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden.