Pågående och planerad fiberutbyggnad

 

Bredband med fiber är det absolut snabbaste sättet att skicka information. Med en fiberansluten fastighet har du inte bara höjt fastighetens värde, utan också framtidssäkrat vardagen för hela hushållet eller näringsverksamheten.

Användningsområden som TV, Internet och telefoni är självklara, men bredbandet kan också ge möjlighet till larm och övervakning.

Ett utbyggt fibernät är en investering för kommunens invånare såväl som för den egna kommunala verksamheten.

Regeringen har satt det nationella målet att år 2020 ska 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/sekund.

Länkar till kommunernas information om fiber

Fiberutbyggnad i Boxholm
Fiberutbyggnad i Kinda
Fiberutbyggnad i Ydre
Fiberutbyggnad i Åtvidaberg
Fiberutbyggnad i Ödeshög

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584