Vad kostar anslutningen

 

För att ansluta en fastighet utgår en anslutningskostnad. För denna kostnad får du projektering, blåsning av fiber, insvetsning av fiber, uppsättning av dosa upp till 5 meter från ingångshålet samt inmätning. Kostnaden varierar beroende på vilken kommun det är. Uppgift om kostnaden i respektive kommun framgår på deras hemsidor.

Du som fastighetsägare ombesörjer grävningen från din fastighet till kommunens avlämningspunkt. Du förbereder också för svetsning genom att ta hål i fastigheten enligt Markanvisningarna. Kommunen står för allt material (tomslang, varningsnät, koppling, fiber) och är nätägare ända fram till din fastighet. Antal meter där kommunen står för materialkostnaden varierar mellan de olika kommunerna.

Anslutningskostnaden är för din passiva anslutning till fastigheten. Det innebär att den kan tas i bruk först när en kommunikationsoperatör aktiverar din anslutning. Kostnaden för abonnemang skiljer sig mellan de olika tjänsteleverantörerna och är beroende av vilka tjänster man väljer, samt vilken hastighet som valts för anslutningen.

Våra kommuner har olika tjänsteoperatörer. För information om vad som gäller i just din kommun, se kommunens egna hemsida.

 

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584