Historik

 

Genom VÖKBY-projektet byggdes en gemensam IT-infrastruktur av fibernät för data-kommunikation mellan och genom kommunerna Boxholm, Kinda, Vadstena, Ydre och Ödeshög under åren 2002-2007. Det långsiktiga syftet med bredbandsutbyggnaden var att alla invånare och företag inom dessa kommuner som önskade och var i behov av anslutning skulle erbjudas den möjligheten.

Statens och kommunernas bredbandssatsning hade samma mål i sikte — att förse glesbygd med snabb och säker datakommunikation. Utbyggnaden av nätet finansierades av kommunerna, staten och EU. Särskilda bidrag har även erhållits från Länsstyrelsen i Östergötland och Post- och Telestyrelsen (PTS).

Projektet byggde på det så kallade byalagskonceptet där varje fastighetsägare själv grävde från sin fastighet till närmaste kopplingspunkt. Projektet stod för planering, projektering, material, information och kompetens för genomförandet.

Tjänsteoperatör VÖKBY Bredband AB bildades för att sköta drift och support av tjänster i nätet för att kunna säkerställa god service till kommunernas samtliga abonnenter.

 

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584