Anslutning

 

Kommunalförbundet Itsam leder ofta fiberutbyggnadsprojekt i områden som har prioriterats av respektive medlemskommun.  

Kommunalförbundet samordnar och projektleder utbyggnaden i samarbete med upphandlande entreprenörer. Vi är navet i informationsflödet mellan boende, byalag, entreprenörer, kommun och länsstyrelse. Vi håller regelbundna möten med de olika parterna och uppdaterar de olika parterna om projektets status.

Fastighetsägaren får via direktutskick förhandsinformation om nästkommande steg mot sin anslutning. Breven ger information om nästa steg - inför blåsning av fiber i nedgrävd tomslang, inför svetsning av fiber inne i fastighet samt vid uppsättning av en passiv dosa i fastighet. Där ges också upplysningar om hur bredbandstjänster kan beställas.

Är du intresserad av fiber till din fastighet, hittar du information på respektive
kommuns hemsida.

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584