Tjänsteområden


Kommunalförbundet Itsam har som målsättning att ständigt förbättra och utveckla sitt tjänsteutbud. För att lyckas med det måste vi alltid vara lyhörda och kunna anpassa oss efter våra kunders önskemål och behov.

Vår uppgift är att skapa goda förutsättningar för våra medlemskommuner att kunna uppfylla lagstiftningens, den politiska ledningens och de kommunala verksamheternas krav och önskemål. Vi följer noga samhällets utveckling. Vid behov ska vi kunna erbjuda våra kunder en aktuell, utbildad och bred kompetens. Vi vill skapa goda förutsättningar för våra medlemskommuner att tillsammans möta ett framtida e-samhälle.

 

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584