Strategi

 

Itsams strategi är att:​
- leverera största användarnytta inom IT- och arkivområdet till våra medlemskommuner.
- leverera funktion och vara en betjänande och informerande stödverksamhet.
- bygga fibernät på medlemskommunernas uppdrag.
- agera som en juridisk part mot leverantörer.
- vara medlemskommunernas beställarkompetens när det gäller IT-relaterade frågor.
- vara medlemskommunernas spjutspets vad det gäller IT-strategiska frågor.
- medverka till och möjliggöra fördjupad samverkan på andra verksamhetsområden.

 

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584