Direktion

Kommunalförbundet Itsam leds av en direktion bestående av politiker som representerar delägarna - kommunerna. Direktionen består av 6 ledamöter och
6 ersättare.

De ordinarie ledamöterna är Britt-Marie Johansson, vice ordförande, Boxholm, Conny Forsberg, Kinda, Jacob Käll, Vimmerby, Elisabet Hagström, Ydre, Elisabet Edlund, Åtvidaberg, Annicki Oscarsson, ordförande, Ödeshög.

Ersättare är Therese Leufven, Boxholm, Christer Segerstéen, Kinda, Marie-Charlotte Nicholson, Vimmerby, Anna-Lena Svensson, Ydre, Thomas Lidberg, Åtvidaberg, Anders Karlsson, Ödeshög.

Direktionens arbete omfattar beslut för Itsams verksamhet samt utveckling av kommunernas verksamhetssystem genom samverkan i Itsam.

Direktionen ska varje år fastställa budget för förbundet utifrån de ersättningar från medlemmarna som överenskommits. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden.

Det som styr direktionens arbete är Itsams förbundsordningPDF och reglementePDF. Som ett komplement till dessa finns även Itsam-avtaletPDF som beskriver förhållandet mellan Itsam och dess kunder.

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584