Historik

Samarbetet mellan kommunerna Boxholm, Kinda, Ydre och Ödeshög startade i början av 2000-talet framförallt genom utbyggnad av infrastrukturen med fiberförbindelse mellan kommunerna.

Samarbete gällande kommunernas interna datakommunikation inleddes. Tankar om att utveckla samarbetet inom flera verksamheter växte sig starkare med åren.

Varför samverkan?

 - Krav på e-förvaltning från: medborgare, myndigheter, verksamheter
 - Ekonomi - stordriftsfördelar
 - Krav på högre säkerhet – redundans
 - Krav på tillgänglighet
 - Krav på högre kompetens
- Förutsättning för annan samverkan

Åtvidabergs kommun kom in i planeringen av samverkan 2006.

Tillsammans konkretiserade nu dessa kommuner - Boxholm, Kinda, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög - tankarna på samverkan och beslutade att bilda ett gemensamt kommunalförbund för drift och service av det gemensamma datanätet.

2009 bildades Kommunalförbundet Itsam.

Den 1 juli 2012 tillkom Vimmerby kommun som fullvärdig medlem i ITSAM.

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584