Vår verksamhet


Kommunalförbundet Itsam bildades den 1 januari 2009. Namnet Itsam är sprunget ur tanken att IT är en god SAMverkansmöjlighet för kommunal verksamhet. Kommunalförbundet styrs av en direktion bestående av politiker som representerar medlemskommunerna – Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög.

Itsam arbetar med support och drift av IT-funktionen inom medlemskommunerna, samt utveckling av kommunernas verksamheter genom användande av olika verksamhetssystem.

Via Itsam Arkiv ansvarar vi för arkivverksamheten i kommunerna Boxholm, Kinda, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög och hjälper dem att på ett strukturerat sätt utveckla sin informations- och dokumenthantering.


Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584