Organisation

 

Kommunalförbundet Itsams verksamhet är indelad i fyra områden: service, drift,
projekt och stab.

Serviceavdelningen är navet på kommunalförbundet. Servicedesk hanterar varje dag ärenden från användare som behöver hjälp eller råd. Serviceteknikerna ger stöd och support på plats hos kommunernas verksamheter.

Driftavdelningen ser till att it-miljöerna fungerar stabilt och säkert. De arbetar förebyggande och har kontroll över nät, system, lagring och servrar.

Projektavdelningen arbetar på medlemskommunernas uppdrag med bland annat fiberutbyggnad. Arbetet sker i form av både stora utbyggnadsprojekt men också enstaka anslutningar av privatpersoner, företag, flerfamiljsfastigheter med mera.

Staben och ekonomi är förbundets stödavdelningar. I staben ingår också områdena arkiv och dataskyddsombud.

Direktionen är förbundets ledning och revisionen utför kontroller av förbundets verksamhet.


OrganisationsschemaKommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584