Strategi och Projekt


Strategi och projektchef /BRM
Frida Björk (tjänstledig)
Mail: frida.bjork@itsam.se
Tel: 0494-197 28

T.F Strategi och projektchef
Robert Bredberg
Tel: 0120-83308

Projektledare
Mats Forsberg

Verksamhetskoordinatorer
Pernilla Auer - Gruppledare
Robert Svensson

Verksamhetsutvecklare
Daniel Andersson
Johan Kindahl
Roger Karlsson


Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584