Strategi och Projekt


Strategi och projektchef
Vakant

T.F Strategi och projektchef
Förbundsdirektör
Henrik Remmerfelt
Tel: 0494-19701

Projektledare
Mats Forsberg

Verksamhetskoordinatorer
Pernilla Auer - Gruppledare
Robert Svensson

Verksamhetsutvecklare
Daniel Andersson
Johan Kindahl
Roger Karlsson


Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584