Stab


Förbundsdirektör
Mattias Robertsson Bly
Mail: mattias.robertsson-bly@itsam.se
Tel: 0494-19701

Administration
Lina Bexell

Arkivarie
Monica Länsberg

Ekonomiassistent
Victoria Jansson

Dataskyddsombud
Johan Flemgård

Ledningssekreterare
Joakim Karlsson - Gruppledare

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584