Infrastruktur


Teknisk chef
Robert Dahlberg
Mail: robert.dahlberg@itsam.se
Tel: 0494-197 44

Administrativ samordnare
Line Forsberg - Korthandläggare

Fibersamordnare
Fredric Westermark
Kana Gobalasooriyakumar
Mikaela Schill

Fibertekniker
Andreas Eriksson
Robert Svensson

Nätverkstekniker
Andreas Persson
Jonathan Will - Gruppledare

 

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584