Användargruppen


Servicedesk

Tel: 0494-197 77


Användarchef
Marcus Karlsson
Mail: marcus.karlsson@itsam.se
Tel: 0494-197 29

Supporttekniker
Carin Lundkvist
Felix Wahlström
Gustav Jervgren
Hedvig Waldmann
Jennifer Roth
Maja Roth

Supporttekniker, Linje 2
Henrik Nilsson

Servicetekniker
Claes Tillmar
Dan Severin
Hampus Johansson
Nicklas Kasparenko
Sebastian Lindström
Sten Karlsson


Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584