Frågor och svar

Vad är fiber?

Fiberoptik är ett system för överföring av data med hjälp av ljusimpulser, istället för elektricitet som i telenätets koppartrådar.

Vad kan jag använda fibern till?

Tjänsteleverantörer kan genom fibern förse er med tjänster som internet, TV och telefoni. Under länkar nedan Kindaportal Itux kan du se vilka tjänsteleverantörer som du kan välja mellan.

Vad är en återetablering?

En återetablering är en anslutning i ett område där stamfibern redan finns utbyggd. I dessa fall får du själv gräva till anslutningspunkt eller avsläppt slang. För att en anslutning ska räknas som en återetablering får det inte vara mer än 500 meter från fastigheten till anslutningspunkten.

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584