Fiberutbyggnad

Regeringen har satt som nationellt mål att Sverige ska ha en digital infrastruktur i världsklass. Målet är att år 2020 bör 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek.

Kommunerna utökar sitt utbud av e-tjänster och skolorna utökar möjligheterna för elever att komplettera sitt skolarbete hemifrån. Många arbetsgivare skapar möjlighet att arbeta på distans. Det ökar också behovet av att ha tillgång till en snabb och säker uppkoppling. Samtidigt sker ett nationellt teknikskifte från koppar till modern teknik.

Våra medlemskommuner har insett värdet av att ligga i framkant gällande teknik. Därför satsades det tidigt på att bygga ut fiberförbindelser till kommunernas verksamheter samt företag och boende. Kommunalförbundet Itsam har i uppdrag att administrera och genomföra utbyggnad i Boxholms, Kinda, Ydre, Åtvidabergs och Ödeshögs kommuner.

Nätet växer
Nätägare är respektive kommun. All kommunal verksamhet kan/kommer att kunna bedrivas i egna nät. Det ger många fördelar som kostnadseffektivitet, kapacitet, support- och driftsäkerhet, möjlighet till uthyrning av svartfiber samt att egen dokumentation och kännedom om nätet stannar i kommunens ägo.

 

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584