Rapporter och årsredovisningar

 

Årsredovisningar

Här är de två senaste årens årsredovisningar:
Årsredovisning 2016PDF
Årsredovisning 2015PDF
Årsredovisning 2014PDF

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584