Nytt avtal ska ta ITSAM in i framtiden

Avtalet mellan kommunalförbundet ITSAM och kommunerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög ska ses över under 2016 och därefter återkommande. Det är rekommendationen i en rapport beställd av direktionen.

– Det händer mycket inom IT-området och då behöver kommunalförbundet ITSAM hänga med. Avtalet skrevs 2009, så det är en välkommen översyn och ett bra förslag, säger Susanne Korduner, förbundsdirektör.

ITSAMs direktion tog beslut 1 oktober 2015 om översyn av avtalet och förbundsordning. Uppdraget gick till Knowit som nu har överlämnat sin rapport. Den bygger på intervjuer med den politiska ledningen i direktionen, kommuncheferna och ITSAMs ledning och verksamhetschefer.

 

Alla ingående parter är överens om behovet att samverka kring IT-leveranser och att det är ITSAM som ska ta hand om leveranserna och supporten som följer. Däremot finns det en önskan att ITSAM ska vara mer stödjande i den digitala verksamhetsutvecklingen. För att ITSAM ska kunna ta den rollen föreslås att medlemskommunerna gemensamt tar fram en vision för kommunalförbundets framtida verksamhet.

Översynen pekar också på att ITSAM och medlemskommunerna behöver fortsätta att utveckla samverkansmodeller på alla nivåer – från den operativa, taktiska, strategiska och till den visionära. Utredningen rekommenderar medlemskommunerna att ta fram en gemensam fiber- och utvecklingsplan. Det föreslås också att ITSAM-avtalet anpassas till marknaden och därmed eventuellt överlåta till kommunerna att välja ägarskap av näten.

– Detta är en av de frågor som politiken ska diskutera under remissarbetet. Vill man ha förändring blir det aktuellt i det nya ITSAM-avtalet.

Som ett led i det arbetet har direktionen beslutat att översynen ska ut på remiss till de sex kommunerna och även ut i partiorganisationerna. Efter remissarbetet ska nytt avtal och ny förbundsordning tas fram.

– När jag kom till ITSAM vintern 2013 var uppdraget att konsolidera verksamheten och att vända minusresultatet. Dit har vi nått, och även om vi samtidigt har arbetat hårt med utvecklingsfrågor, så kommer vi med översynsarbetet i ryggen kunna ta nya steg mot framtiden, vidareutvecklar Susanne Korduner.

Kontaktperson
Susanne Korduner
Förbundsdirektör
Telefon: 494-197 54


Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584