Pressmeddelanden 2017

 

Här finns pressmeddelanden från Kommunalförbundet Itsam.

Pressmeddelande 2017-06-09
Mattias Bly blir ny förbundsdirektör

Pressmeddelande 2017-05-31
ITSAM:s Marcus Karlsson utsedd till Årets Servicedeskchef

Pressmeddelande 2016-05-25:
ITSAM Servicedesk tog priset som årets servicedesk

Pressmeddelande 2016-03-11:
Nytt avtal ska ta ITSAM in i framtiden


Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584