Användarenkäter

 

Varje år genomför Itsam en användarundersökning om hur servicen upplevs vid kontakt med vår servicedesk.


Användarenkät servicedesk 2019

Servicedesk har genomfört en enkät hos användarna i ITSAM-kommunerna hur servicen upplevs. 777 personer har svarat. Länk till användarenkät 2019PDF


Användarenkät servicedesk 2018

Servicedesk har genomfört en enkät hur användarna i ITSAM-kommunerna upplever servicen. 1159 personer har svarat. Länk till användarenkät 2018PDF

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584