Aktuellt


Användarenkät 2019

Servicedesk har genomfört en enkät hos användarna i Itsam-kommunerna om hur servicen upplevs. 777 personer har svarat. Länk till användarenkät 2019.

Servicedesk gör användarenkäter varje år. De två senaste årens finns på webben.
Länk till användarenkäter 2017-2018.

Policys och användarinstruktioner gällande IT-säkerhet
Efter att de övergripande dokumenten gällande IT-säkerhetsområdet antagits av kommunfullmäktige i medlemskommunerna finns alla aktuella regler och instruktioner för IT-säkerhet här på hemsidan.

Du hittar dem under Regler och riktlinjer.


Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584