Aktuellt

Verksamhetskoordinator inom fiber och bredband

Sugen på nytt jobb i ett härlig gäng?
Just nu söker vi en verksamhetskoordinator inom fiber och bredband.
Läs mer om tjänsten under Lediga tjänster


Användarenkät 2020

Servicedesk har genomfört en enkät hos användarna i Itsam-kommunerna om hur servicen upplevs. 742 personer har svarat. Länk till användarenkät 2020.PDF

Servicedesk gör användarenkäter varje år. De två senaste årens finns på webben.
Länk till användarenkäter 2018-2019.

Policys och användarinstruktioner gällande IT-säkerhet
Efter att de övergripande dokumenten gällande IT-säkerhetsområdet antagits av kommunfullmäktige i medlemskommunerna finns alla aktuella regler och instruktioner för IT-säkerhet här på hemsidan.

Du hittar dem under Regler och riktlinjer.


Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584