Aktuellt

Användarenkät 2020

Servicedesk har genomfört en enkät hos användarna i Itsam-kommunerna om hur servicen upplevs. 742 personer har svarat. Länk till användarenkät 2020. Pdf, 242.5 kB.

Servicedesk gör användarenkäter varje år. De två senaste årens finns på webben.
Länk till användarenkäter 2018-2019.

Policys och användarinstruktioner gällande IT-säkerhet
Efter att de övergripande dokumenten gällande IT-säkerhetsområdet antagits av kommunfullmäktige i medlemskommunerna finns alla aktuella regler och instruktioner för IT-säkerhet här på hemsidan.

Du hittar dem under Regler och riktlinjer.


Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584